"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קמט-אקנ
1. מדוע אין התינוק אוכל מעצמו אלא רק יונק משדי אמו?
2. אילו בחי' ביררה האם לצורך הזו"ן, ובאיזה זווג השתמשה מתוך ד' הזווגים הנזכרים לצורך הבירור?
3. על אילו בחי' מתוך עולם הנקו' יוצאים הזו"ן בקביעות דאצילות, ומדוע?
4. אילו ב' שיטות למדנו על המושג כלים דפנים דעולם הנקו'?
5. רשום את הסדר של המאכל והסיגים של כ"א מפרצ' האצילות עד עולמות בי"ע.
6. מדוע באו"פ אות ס"ג, קורא לכלים דחב"ד בשם חג"ת, ולכלים דחג"ת בשם נה"י?
7. מתי וכיצד יתבררו הסיגים שיצאו מהאם לאחר בירור והתקנת הזו"ן בקביעות דעולם אצילות?
8. מה ההבדל בין מצב הקיום למצב השכלול של ז"א דאצילות? כיצד משיגים כל אחד מהם?