"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה יט-כא
1. מהם צללי העולם ומדוע שנים? אילו עשר השלכות אתה רואה מ-ב' הצללים האלו?
2. מה ההבדל בין ברית לאמונה? מה מוטל על האדם וכיצד זה קשור לאברהם?
3. מה ההבדל בין צדיק לצדק?
4. כיצד ניתן לקיים את הזיוג דצדיק וצדק? שהרי אין ב הפכים באים במקום אחד.
5. מהו כחום היום? ומהו פתח האהל?
6. מיהם ג' האנשים שנצבים על האדם ומה תפקידו של כל אחד מהם?
7. מדוע אין הנשמה יוצאת מהגוף אלא עד שרואה את השכינה?