"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קמה-א'קמו
1. מי הם כלים דפנים ומי הם כלי דאחוריים דעולם הנקודים לב' השיטות?
2. איזה כלים מבוררים לצורך ז"א דאצילות בקביעות וכיצד זה משפיע על בחינתו של ז"א? מדוע אגב כך נקרא ו' בלי ראש?
3. מהו התיקון של זמן היניקה? ולפי איזה חשבון נמשך זמן היניקה כ"ד חודש?
4. למה אין התינוק הולך ברגליו אחר שנולד תכף?