"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה יג-טו
1. אילו דברים לימד ר' אליעזר את ר' עקיבא ומדוע געה דווקא ב"כי חולת אהבה אני"?
2. מדוע השביע את ר' עקיבא שלא ישתמש בסודות שגילה בו?
3. מהו שמשווה את תורתו לרבותיו לטיפה בים ותלמידיו אליו כמכחול בעין?
4. מה הרמז ללימוד על סנדל דעיבור?
5. מדוע בכה ר' עקיבא שגילה שר' אליעזר נפטר?
6. מדוע צדיק שמח בשעת מיתתו? כיצד מסביר הפ' "וירא וירץ לקראתם" את שמחת הצדיק?