"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קלז-א'קלח
1. מדוע הוד יסוד ומל' לא נבררו דיים להיות איברים לז"א בזמן העיבור?
2. מה קרה עם הסיגים של ח' הספי' הראשונות (מכתר עד נצח) בעת הלידה, ומה קרה עם הסיגים שנתבררו מהוד יסוד ומלכות'?
3. איזה סימן אנו רואים בתינוק לכך שהוד יסוד ומל' לא נבררו דיים בעת העיבור (הן מצד האורות והן מצד הכלים(?
4. מתי תתברר ההוד?
5. מהם הדמים שהאשה זבה לאחר לידתה?
6. מה מטמטם את האדם? (הבא י' דוגמאות(
7. מה נוצר מאותן בחי' שאינן נבררו, ומדוע בדרך זו כן ניתן לקבל את בירורם?