"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א-ג
1. מהו הניצנים נראו בארץ בהקשר לאדה"ר?
2. מדוע נסתלק הכל מהעולם ומהארץ מבחינה נפשית?
3. מה התיקון שעשה נח ומדוע הוא התקלקל?
4. מהו התיקון שעשה אברהם שבגינו יכול היה להתקיים התיקון שמתבטא כעם ישראל?
5. מהו "קול התור נשמע בארצנו" וכיצד מתהווה הקשר אגב כך בין קול לדיבור?