"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה קמח-קנ
1. מהיכן מקבל אברהם את שלמותו ומדוע?
2. האם היתה שלמות לאברהם ללא יצחק? אם כן מה התוספת המיוחדת שהוסיפה לו שלמותו של יצחק?
3. מדוע דווקא בגיל צ"ט צווה אברהם לברית המילה?
4. מה התיקון הנוסף שנתן יעקב למרות שביצחק כבר היתה שלמות?
5. מהו "בן שמן" וכיצד הוא קשור לקרן היובל?