"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קכז-א'קכח
1.רשם בקצרה סדר לימוד חלקי התע"ס עד חלק יב ועד בכלל.
2. מהם ג' המדורות שיש באישה ומה מתתקן בכל אחד מהם?
3. מהו הסימן שהולד מהפך ראשו כדי להיולד?
4. מהו שמתקשים ירכתיה ומצטננים כאבנים בעת הלידה?
5. מהן ג' הסיבות שבגינן צריכה התבונה לסלק האורות מתוך הנה"י שלה?
6. מהם ריבוי האורות שיש בבטן התבונה בעת הלידה ומדוע הם גורמים לפתיחת הדלתות?