"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קלו-קלח
1. סכם את דברי החבר "ומבשרי אחזה אלוקה".
2. הסבר את המילה אלוקה לחלקיה.
3. מהי תשובת החברים על שאלותו של רבי אבא, מדוע עדין יושבים במקום שיושבים?
4. מהו הסדר של אותם חברים ומדוע זהו הסדר?
5. מה ניבאו הדרדקים וכיצד נתקיימה נבואתם?
6. מה אתה לומד מכך שנתלהטו פניו של רבי אבא מאש שמחת התורה?
7. מה היחס בין חצר, בית והיכל ואגב כך הסבר מדוע היכל בא בפליאה?