"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
א'עז-א'עח
1. מדוע רק ה-צ' דצל"ם שהיא חיצוניות של ל' היא ראויה להתלבש בפנימיות ז"א?
2. מהו סוד מצל?
3. האיזה מצב ומדוע ה-ם' נחשבת לחב"ד חג"ת וה-צ' לחג"ת? ובאיזה מצב ה-ם' נחשבת לחב"ד, ה-ל' לחג"ת וה-צ' לנה"י?