"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
א'עה-א'עו
1. רשם לפחות 6 שמות ל-ל' דצלם והסבר כל אחד מהם.
2. מדוע ל' דצלם נקרא "מגדל הפורח באויר"?
3. מדוע מחוייב הקדם ה-ם' דצלם ל-ל' דצלם? כיצד זה נוגע לעבודת האדם?
4. מדוע ם' דצל"ם משוייך לפרצוף ע"ב ואגב כך מדוע אף בגדלות ה-י' דאויר אינה יוצאת?