"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קכז-קכט
1. מה השוני והתוספת של ה' שניתנה לאברהם ומהם ב' הפירושים שמציג כאן?
2. מדוע ה' נכתבת לעיתים קטנה ולעיתים גדולה?
3. איזה קשר יש בין הקב"ה לבין הברית?
4. מדוע צריך להתקין בברית כסא של אליהו?