הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים קכא-קכג

רבי יוסי פתח – "ועמך כולם צדיקים".
למה הקב"ה קורא אותנו צדיקים? מכיון שאנחנו משתדלים לעבוד את הקב"ה.

כדי להסביר זאת, מסביר לנו הזוהר הקדוש שישנם 125 אלף מלאכים, שהם הכוחות שיש בעולם, שהם שומעים את הקול ומוליכים אותו.

נסביר.

כל דבר שאדם עושה יש משאיר רושם.

הרוח של האדם מושפעת כתוצאה ממעשיו או מסביבתו. מכל מעשה נוצר הבל, רושם, ואם המעשה הוא של עבודת הקב"ה הוא משפיע ומשאיר רושם טוב בנפש האדם, אבל אם המעשה הוא לא טוב הוא משפיע בצורה לא טובה על נפש האדם.

הכח של האדם הוא היכולת שכאשר מגיע אור חכמה – הוא יוכל לדחות את האור, יוכל לוותר על הרצון לקבל שלו על עצמו. היכולת לכסות את האור הגדול על הפרטיות ולהיות יכול לחפש את ההשפעה – הוא היכולת להעלות מ"ן, כלומר ביקוש (תפילה).

לכן, אדם חייב להיות אחראי על מעשיו! כל דבר משאיר רושם! לאחר מכן הדבר מופיע אצלך בין אם הינך יודע ובין אם לאו.

כאשר מתעוררים דינים בעולם, יש מגנים על הדין. מה המגן על הדין? האמונה.

את כח האמונה קונים בלילה. בלילה מסתלק האור ומופיעים דינים. מה יעשה האדם כדי להשמר מהדינים.
נשמתו של האדם עולה למעלה בלילה ודנים אותה.

בלילה מתעוררת השתוקקות גדולה. השאלה לאן לוקחים את ההשתוקקות הזאתי?

אומר הזוהר הקדוש – בשעה הזאת, של חצות לילה, אשרי חלקו של מי שקם לעסוק בתורה, והקב"ה וכל החברים בגן עדן מקשיבים לקולו, שכתוב "חברים מקשיבים לקולך השמעיני".
כך קונים אמונה בלילה.

איך אדע שמעשי ישרים ואינם משאירים רושם רע בליבי?
המגן האמיתי של האדם הוא הלימוד בלילה, שעל ידו קונים אמונה.