"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
ק"כא-קכ"ג
1. מה הכוונה שאין דבר בעולם שאין לו קול?
2. באיזה תנאי הקול העולה הופך לסנגור לפני הקב"ה, ובאיזה מקרה קטגור?
3. מה תפקידו של עוף בעל הכנפיים ומדוע הוא נקרא כך?
4. הסבר מדוע צריך מלאכים, ומדוע קכ"ה אלף?
5. מדוע השערים נעולים בלילה, ומהי הדרך לפותחם?
6. מדוע נכון לאדם ללמוד בלילה, ומה זה אומר לגבך?