"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
א'סט-א'ע
1. מדוע ד מוחין שב-ם דצלם הם בחינת יודין והרי מדובר בצ"ב?
2. מדוע מ דצלם נקרא אויר, על מה זה בא להגן? ומדוע אגב כך אין זה נקרא אור?
3. במה שונים חכמה, בינה וחסד שב-ם דצלם מהגבורה? ואגב כך מדוע היא נקראית רי"ו?