"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קיב-קיד
1. מיהו הנותן רשות ומדוע?
2. מה ההבדל בין ציור הקב"ה לציור האדם? מדוע אין צור כאלוקינו?
3. מה ההבדל בין אמנות של הקב"ה לבין האמנות של האדם?
4. במה היא בחירתו של האדם, אם הצורות כולם כבר עומדים לפני הקב"ה באותה צורה ממש שעתידים להיות בעולם?
5. מה הכוונה שהאדה"ר ראה את כל הצורות בעין ולא שהסתכל כמו נביא לראות את העתיד?
6. מה הטעם שבמעמד הר סיני לא ראו בעין כמו אדה"ר ומהו הכתוב המוכיח זה?
7. מתי הנוקבא נקראת א'ל בבחינת רחמים ומתי בבחינת א'ל זועם בכל יום ומדוע?