"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קט-קיא
1. מדוע כל מי שאין לו בן בעולם נקרא ערירי?
2. על מה התפלא אברהם עד כדי שהיה צריך לשאול מה תתן לי?
3. מה היא הולדת בן המוזכרת בענין המאמר?
4. מה אמר הקב"ה לאברהם כאשר הוציא אותו החוצא לראות? מהיכן הוציא ומה התנועה הנפשית שעשה?
5. מה ההבדל בין אברם שהוליד את ישמעאל לבין אברהם עם "ה" הנצרכת להולדת יצחק?