"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קו-קח
1. מדוע העולם שנברא לא יכול היה לעמוד? ומה היה התיקון הנצרך לכך? הן בהשקפה והן בקבלה.
2. מה עשה הבורא ית' כשרצה לברוא את השמים ומה היה התיקון לצרכו?
3. מדוע ישסו"ת נקרא היכל קדשו?
4. מה היה המחזה שראו ר' חייא ור' חגאי את ר' אלעזר? ומה אנו למדים מזה את עבודת ה'?