שאלות חזרה:

א. מה ההבדל בין קורבני לקורבנכם ומהו הריח ומהו הניחוח?
ב. מהו במועדו? כיצד זה קשור לעבודת האדם?
ג. על מי משפיע הקורבן ?
ד. מה ההבדל בין שלושה עמודים לארבעה עמודים וכיצד זה קשור לדוד המלך?
ה. היכן מסתתר דוד המלך ומה התנאי לגילויו?


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams