"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
ק-קב
1. מהי הליכה של חברים יחד בדרך עפ"י אות רצז ועפ"י הנאמר בשיעור?
2. מדוע הותר לאדם לאחר המבול לאכול בשר?
3. האם מותר לאכול בשר שלא בטהרה? מה הסכנה בכך עפ"י דברי בעה"ס בעמוד קג טור א'?
4. מה תהיה התוצאה של אי אכילת בשר?
5. האם לאחר תיקון חטא עץ הדעת תותר אכילת בשר? מדוע?