"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

צז-צט
1. ספר בקצרה את הסיפור המביא בזהר והסבר כיצד הוא קשור ל-ב' ההבחנות של מראה ומחזה.
2. מדוע דיברה התורה גם בלשון ארמית וכיצד זה קשור לכך שדיבר עם אברהם בלשון ארמית וכן עם בלעם?
3. ממתי התחיל הבורא ית' לדבר עם אברהם בלשון הקודש ומדוע?