"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
צד-צו
1. מהו גילויו של הקב"ה לאברהם במחזה?
2. מה נתווסף לאברהם אבינו כדי להגיע למדרגת דיבור עם ה'?
3. מהו היסוד של כל מדרגות העליונות שכללם זו בזו?
4. על מה עומד העולם ועל מה עומד האדם ומה הקשר ביניהם?