דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים צ"א – צ"ג. ד' חשוון.

אנו לומדים מאמר "אחר הדברים האלה (היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר)"

רבי יהודה פתח ואמר, כתוב "אני לדודי ועלי תשוקתו". אברהם הוא צד החסד. בזכות אברהם היו ברכות בעולם. למה? משום שבשביל שתשרה ברכה בעולם צריך כלי לקבלת הברכה. כמו אדם שאינו רעב – מה יעזור לו אוכל?! אדם שלא אוהב מוזיקה – כיצד יהנה מהמוזיקה?! השאלה – קודמת לתשובה. אברהם אבינו הכין כלי ראוי. כלי של חסד.

אבל צריך להיות "שאלה" של חכם ולא של רשע. שאלה, חסרון, שנועד בשביל התחברות ולא בשביל פרוד.

מנין לומדים עניין זה?
כאשר באה אשתו של עובדיהו לאלישע ואמרה לו שיברך שה' יתן לה משהו משום שאין לה שום דבר, שאל אותה אלישע – מה כן יש לך בבית? (הבית זה הלב), והיא ענתה לו – יש לי "אסוך שמן" (מעט שמן). ברגע שיש משהו קטן, שכבר מאיר את הרצון, יש מקום לקבלת השפע.
הידיעה בהתחלה היא לדעת כמה אני רחוק.
כאשר אדם מתחיל להתקרב ולראות את המקום שאליו הוא צריך להגיע – כך הוא רואה כמה הוא עוד רחוק.

ככל שאדם יותר מקצוען כך הוא רואה יותר את הפגמים, וככל שאדם יותר "חובבני" הוא פחות רואה את הפגמים.

לכן אומר לנו הזוהר הקדוש – אין לברך על שולחן ריקן.
השולחן זה כמו מזבח. שולחן זה כמו שליח. זה השליח שלך, מה אתה עושה איתו? האם אתה מסתכל על האוכל כקורבן לה' או כקורבן לבטן שלך?

לכן כתוב –
"אני לדודי, ועלי תשוקתו". קודם כל – התערותא דלתתא (התעוררות מלמטה), ובזכות זה אחר כך – אתערותא דלעילא (התעוררות העליון).

מי שבא להיטהר, ומבטל את האגו שלו, מימלא יכולה השכינה לשרות בו, ולכן יכול להיות "ועלי תשוקתו", שהבורא מתקשר בו.

מי שלא עושה את התנועה מצידו כדי להתחבר לכלל – לא יוכל לקבל את הברכה, כי אם לא מכין כלי – כיצד יקבל את האור?!

אברהם אבינו כאשר הרג את ארבעת המלכים ואנשיהם הצטער, שהרי יכל להחזיר אותם בתשובה. על כך אמר לו ה' – יש רשעים שאינם יכולים לתקן יותר, ולכן טוב שהם נהרגים. בעולם הזה נמצא מי שעוד יש לו אפשרות לתקן. לכן אברהם בעצם היה שליח לעניין זה.

לכן אדם צריך להשתדל לפעול מלמטה, בלי הרבה חשבון, לפעול את מה שנכון!!! אחר כך – מה שיבוא מלמעלה – זה אנו לא צריכים לעשות חשבון.
אנו צריכים לעשות את התנועה מצדינו, לקבל אחריות אישית ולהיות שותף! לראות מה עוד לא עשיתי ואני יכול לתקן.

כך צריך לחיות – עם ראש שרוצה לתקן עוד ועוד…

זה רק תמצות מהשיעור – כדאי לשמוע את השיעור המלא…