א'מז-א'מח
1. מדוע היסוד נקרא מגדל הפורח באויר? הסבר את המושגים מגדל, פורח ואויר.
2. מדוע אנו מצפים שהיסוד יעלה יחד עם ש"ע דנה"י למקום או"א, ולא די לנו שיעלה לראש דז"א?
3. אם נה"י דא"א עלו למקום חג"ת דא"א ומשם אנו לומדים את בחינותיו של ז"א, מדוע אין אנו מתייחסים לחג"ת באופן ישיר? אגב כך הסבר כיצד אנו כן מתייחסים אליהם באופן עקיף דהיינו בהתכללות של הנה"י בהם.
4. מה התוצאה לכך שמש"ת דהוד לא נעשו ב' בחינות אלא רק מלכות, בשונה מ-ג' הבחינות האחרות מתוך ד' פרקין תחתונים דנ"ה.