א'מא-א'מב
1. מדוע אנו מגדירים את בניית ז"א עפ"י נה"י דא"א?
2. מדוע כל בחינה מהנה"י מתחלקת ל-ג' וכל אחת מחלקים אלו מתכפלת?
3. אילו בחינות בונים ש"א דנצח הוד?
4. מדוע מש"ת דנצח נבנה קו אמצעי דז"א דעיבור? כיצד הוא קשור גם לת"ת?
5. אילו ב' מלכויות נבנו מש"ת דהוד דא"א? מה מהן וכיצד שייך למלכות הנפרדת?