1. מהו הקשר שצריך להיות בין הגויים לעם ישראל, והיכן רואים זאת באבות?
2. מהי ההתחזקות של עם ישראל בבאר המים, שהוא סוד הנוקבא? ומדוע האבות וכל אדם חייב לחפור באר מים חיים?
3. מהו השכר של מי שמוצא באר מים חיים?
4. מה הבדל בין בור לבאר וכיצד זה קשור לגן רווה ומוצא מים ולמנעולא ומפתחא? הסבר בהרחבה ונמק.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams