שאלות חזרה בזהר תולדות נב-נד
1. לאיזה מהאבות מיוחס היום ולאיזה הלילה ומדוע?
2. מדוע כהו עיני יצחק בהינו זקן ומה זה אומר מבחינה נפשית?
3. מהו שכבדו עיני יעקב לעומת כהו עיני יצחק ומהו מזקן?
4. מהו ביטחון עפ"י אות קכ"ג-קכ"ד?
5. כיצד נכון להתפלל וכיצד נכון שלא להתפלל?
6. מהו מסילות בלבבם? שני פירושים.
7. הסבר את מה שכותב הזהר הקדוש באות קכ"ה "כל מי שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה טוב לו שלא היה נברא".
8. מהי ההגדרה של "תורה לשמה"?
9. מדוע מסילות בלבבם בלשון רבים ולא לשון יחיד?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams