שאלות חזרה תולדות נה-נז
1. מדוע שמרה השכינה הק' על יעקב וכיצד זה בא לידי ביטוי?
2. הסבר את המחלוקת בין ר' יוסי ור' יהודה על הזמן שהתרחש ברכות יצחק ליעקב.
3. מדוע אכל יצחק מ-ב' השעירים? הן לדברי ר' יהודה והן לדברי ר' יוסי. מה הקשר לפורים?
4. כיצד נכון לשמח אדם שקו שמאל העציב אותו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams