שאלות חזרה – חלק יג עמודים א'שעט-א'שפ
1. אילו ב' בחינות של מלכות צריך לצורך העלאת מ"ן ומדוע?
2. מה ההבדל בין דינים לקליפות?
3. מאיזה זיווג יוצאים שיערות רישא ומאיזה שערות דיקנא?
4. למה משמשים שערות דיקנא בגדלות ומדוע?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams