שאלות חזרה בזהר תולדות ע-עב
1. מה הכוונה שמלוכת הקב"ה לעתיד לבוא תהיה גם על הגויים וכי עתה אינו מולך על הגויים?
2. מהו שכתוב בפסוק "אך יצא יצא יעקב" מדוע פעמיים יציאה? ועל מה זה מורה בברכת יעקב?
3. עמוד על ההבדל בין ב' הפניות של יעקב ועשו ליצחק. הסבר הן מצד חכמת הקבלה והן מצד ההשקפה והן מצד עבודת נפש.
4. מדוע נחרד יצחק "חרדה גדולה" ועוד הוסיף "עד מאד" מהי אותה חרדה מבחינה נפשית?
5. הסבר את התעשתות הנפלאה של יצחק באומרו "בטרם תבא ואברכהו גם ברוך יהיה" – כיצד זה משפיע על היחס הנפשי בין הפנימיות לחיצוניות, בין הנשמה לגוף?
6. כיצד ניתן להתמודד עם מלאך כפי שעשה זאת יעקב? ואיזה כלל נובע מתפיסה זו בעבודת נפש?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams