שאלות חזרה זהר תולדות עד-עה
1. היכן שליטתו של עשו וכיצד נכון להילחם בו?
2. על מה מורה השאלה "אם ברכתני" לעומת "אם תברכני"?
3. על מה מורה השם ישראל ומדוע היא ברכה ליעקב?
4. מהו שבברכתו אמר "עם אלוקים" ולא "את אלוקים"?
5. מהו שינוי השם? למי הוא שייך וכיצד נכון לעשותו?
6. מה היא טהרה? כיצד פועלים אותה? ומה התוצאה שצריכה להתקיים לאחר הטהרה?
7. מדוע אין עשו יכול להשלים עם יעקב עד שלא משלים יעקב עם ס"ם

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams