שאלות חזרה הדף היומי – עמודים א'שצה-א'שצו
1. אילו ג' דברים אנו מוצאים בתיקון הראשון ומהם?
2. מדוע שיערות דיקנא משוייך למו"ס ולא לגלגלתא
3. מה המקבילה של ב' פיאות הראש מצד פנימיות המוחין דא"א?
4. מהיכן מקבלים שיערות דיקנא בתיקון הראשון שלהם?
5. מדוע אנו רואים שמצד גידין, הזקן והעור אין הבדל בין רישא לדיקנא ומצד העצם יש? מה זה בא ללמדנו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams