שאלות חזרה א'שצז-א'שצח
1. אילו ג' הבחנות ישנן בתיקון הא'? הסבר כל אחד מהם.מהיכן מתחילים שיערות דיקנא?
2. כיצד מתגברים על כך ששיערות דיקנא הם מבחינת מלכות דצ"א?
3. כיצד אפשר ששיערות דיקנא יעלו מלחי תחתון ללחי עליון? והרי הלחיים מופרדים בעצם שלהם.
4. מה הקשר בין שיערות דיקנא לאו"א דנקודים? וכיצד זה עוזר לתיקון עד גמר תיקון?
5. מדוע ישנם רק ש"צ נימין בכל בחינת שיערה ולא 400?
6. הסבר ופרט את השם א"ל דתיקון הא' ומהיכן הוא נגזר ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams