מהו בחינם חולום שורוק וחיריק בהתפתחות המדרגה?
מהו הצבע ארגמן והיכן הוא בא לידי ביטוי?
מהו סבך סתום ? מהו סתר סתום? כימד נפתח אותו סבך בימין כיצד בשמאל וכיצד בקו אמצעי?
מה ההבדל בין רישא דמהימנותא לראש ממש והיכן כל אחד מהם משמש?
הסבר מהם רצוא ושוב בבחינת המדרגה?
מדוע חייב לעבור בניסיון כדי להשיג את מדרגת החכמה?
מהם הניסיונות שעברו אדם הראשון נח אברהם יצחק ויעקב מצד השווה בניהם מהי אשת זנונית?