שאלות חזרה יג-טו
1. מהיכן נמשכת בחינת אשת זנונים ומהי?
2. על מה מצביעה העובדה, באופן שרשי, שבקליפה הנקבא גדולה מן הזכר?
3. מהי דרך הזונה לפתות את השוטה ומה עושה בו לאחר שמפתה אותו?
4. מהם התיקונים של הנקבא הרעה כדי לפתות בני אדם?
5. מדוע נתן למרכבת הטומאה כמעט כל מה שיש בקדושה? בנוסף הסבר מהו כמעט.
6. מהו תיקון השערות – תיקון הפנים ותיקון האוזניים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams