1. סכם את י"א תיקוני אשת זנונים ובמה הם דומים לקדושה.
2. כיצד ייתכן שאדם חוטא אם הוא נמצא בקדושה? שהרי הקדושה והס"א "אין אחת נוגעת בחברתה כחוט השיערה"?
3. מדוע נכנסת באדם רוח שטות, וכיצד מהווה רוח זו מעבר בין קדושה לטומאה?
4. מהם ח' הפעולות שבאופן הדרגתי גורמות לאדם להיות כמו נרצח ע"י אשת זנונים?
5. מדוע 99 מתים מעין הרע? ומהי? וכיצד יש להשמר ממנה?
6. כיצד יעקב התגבר על אשת זנונים? כיצד השיג ראש אמיתי?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams