שאלות חזרה בזהר ויצא כב-כד
1. מהי הקימה של משה? מה הפסוק המתאר אותה ומה הצורך העיקרי שלה בנפש האדם?
2. מהי הקימה של דוד? מה הפסוק המתאר אותה ומה הצורך העיקרי שלה בנפש האדם?
3. מה ההבדל בין שמחת הלוי לשמחת החסיד?
4. מהם החוקים לגבי אורח לעומת בעל הבית?
5. כיצד ומדוע מסכים הקב"ה עם דוד המלך ומה זה אומר מצד השתלשלות הבריאה – קרן הבריאה?
6. כיצד זה קשור ל- "יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו"?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams