שאלות חזרה כה-כז
1. מהו "ויפגע במקום"? הסבר דרך המשל באות מ"ב.
2. כיצד בונים אהבה עפ"י אות מ"ב? הסבר בפירוט והבא משל מחייך.
3. מדוע אומר רשב"י שכל מה שנאמר ביעקב נאמר בקב"ה?
4. מה הינך למד מדרך פירושו של רבי צדוק החלש את התורה?
5. מהם ג' הדברים שצריך לחשוב טרם מזמינים אורח? כיצד זה קשור להיות אדם אורח בעולמו של הקב"ה?
6. מהם ג' ההבדלים מנבואה לחלום?
7. כיצד היה אפשר שיחזקאל התנבא בחוץ לארץ? והרי נבואה נוהגת רק בא"י. הבא ב' טעמים.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams