שאלות חזרה זהר ויצא כח-ל
1. כיצד מסביר את העובדה שליעקב הקדוש למרות שהיה בא"י נראה אליו רק בחלום?
2. מה ההבדל בין מראה בהקיץ לחלום?
3. מה ההבדל בין חלום נבואי לחלום סתם וכיצד זה מתבטא אצל שלמה?
4. מה תפקיד הסולם בנפש האדם?
5. מהו ראש הסולם וכיצד יש לשמור עליו בכח רב?
6. מהם ב' ההסברים של "מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" וכיצד הם אחד?
7. מדוע כתוב אצל שלמה "הנראה אליו פעמיים" דהיינו ב-ב' חלומות?
8. מה התנאי שעשה הקב"ה עם דוד ששלמות מלכות דקדושה לא תפרד מכל הבנותיו, גם העתידיות?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams