שאלות חזרה זהר ויצא לא-לג
1. מיהו קשר האמונה ומדוע?
2. הבא ב' ראיות מהפסוקים שיעקב קו אמצעי בין אברהם ליצחק הכולל את שניהם.
3. מה התנאי המוכרח ומדוע, לכך שיהיה יעקב מרכבה לז"א? מתי למצב הגלוי ומתי לבלתי גלוי?
4. מה התובנה להיותנו בני יעקב בדבר הנסיונות בעבודה שנותן לנו ה' ית'?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams