דברי הרב אדם סיני אודות אהבת הזולת, קבלת האחר והגעה לשלום – סעודת ראש חודש אייר תשע"ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams