1. מהי היקיצה של יעקב?
2. מה אדם רואה לאחר שהוא מקיץ משנתו?
3. מה הקשר בין היסוד הנקרא "זה" למלכות הנקרא "אנכי"?
4. מדוע אין בני אדם משגיחים ביקרו של היסוד ומה התחליף שלהם?
5. מה כוונתו של רשב"י שאומר שדברים לא באים מילד אלא מסוד החכמה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams