שאלות חזרה לז-לט
1. מה ההפרש בין נבואה לחלום וכיצד זה נספר?
2. על מה מצביע סלם ומדוע הוא בחינת התורה ומה הרמז שניתן בהר סיני?
3. מיהו מט"ט ומה תפקידו בעליות והירידות של האדם?
4. הסבר את משל גלי הים.
5. מה אמר יעקב כשהקיץ וכיצד זה מתאר את ב' הבחינות של "ושוב"?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams