שאלות חזרה זהר ויצא מ-מב
1. האם יעקב האמין להבטחת הבורא? אם כן הסבר מדוע לכאורה הטיל ספק?
2. מהו "ושבתי בשלום אל בית אבי"? מהי התוצאה הנובעת מכך? מהו האמצעי שיביא לתוצאה זו?
3. מדוע כשהלך ללבן יצא מבית אביו תיקן רק את מדרגת היראה וחזרתו היא מאפשרת לו את הקדושה, את בית אלוקים?
4. מהו שאומר דוד המלך "דברי עונות גברו מני" ומסיים בלשון רבים "פשעינו אתה"?
5. האם יעקב האמין לה'? אזי מהו הספק שהעלה באומרו "אם"?
6. מה שמר על יעקב בלכתו ומה צריך לשמרו בבואו?
7. מדוע חייב האדם להתעסק עם הקליפות ולא די להתעלם מהן?
8. מדוע אומר הכתוב בית אלוקים ולא בית הוי"ה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams