שאלות חזרה א'תטו-א'תטז
1. סכם בקצרה את ה' התיקונים הראשונים.
2. השווה את ה' התיקונים הראשונים לעיבור יניקה וקטנות דז"א.
3. מה ההבדל בין חסד עולם לחסד נצחי? היכן נוהג כל אחד ומה תפקידו? הבא דוגמאות הן מהחיים והן מהחכמה.
4. כיצד מורה השם של התיקון השישי על מהותו ותפקידו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams