שאלות חזרה בזהר ויצא מג-מה
1. מה אמר ר' חייא לאליהו בחלום?
2. מה ענה אליהו לר' חייא ומה אתה למד מתשובתו על דרך חיינו?
3. מי היא ירושלים שבך? שבקהילתך? שבעמך? שבעולמך? שעומדת כל זמן שהתורה נמצאת וכיצד אתה מקיים תורה זו?
4. מהיכן עפ"י הקבלה ניתן ללמוד שמה שראה ר' חייא בחלומו זהו המעבר מ-ב' קוים ל-ג' קוים ע"י מסך דחיריק?
5. הסבר את הפסוק בתהילים "אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר".

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams