שאלות חזרה ויצא נח-ס
1. מדוע יעקב הציע לעבוד שבע שנים ולא פחות בשביל רחל?
2. הסבר את הקשר בין יובל ללאה ובין שמיטה לרחל ואת היחס ביניהן.
3. מדוע הסדר הוא שעובד בשביל רחל באופן גלוי אך את התמורה מקבל בנסתר בלאה, ולאחר מכן צריך לעבוד שוב בשביל רחל. יוצא לכאורה שעבד פעמיים בשביל רחל.
4. מדוע ללאה ששה בנים ובת ואילו לרחל רק שני בנים?
5. מי הם צדיק עליון וצדיק תחתון דז"א ומי דנוקבא?
6. הסבר מהו סוד אחים בכורים וכיצד הוא קשור לעבודת יעקב בלאה ורחל? הסבר דרך משל בור האסורים וכנגד קבלת התורה.
7. מי הן ב' בחינות נה"י דנוקבא ומה היחס ביניהן?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams