שאלות חזרה ויצא סז-סט
1. מדוע נאמר שבשביל יעקב נתקיים העולם והרי למדונו חז"ל "אל תקראי בהבראם לא באברהם"?
ועוד שנאמר "עולם חסד יבנה".
2. מה ההבדל בין שלמות אברהם לשלמות יעקב?
3. מה ההבדל בין קודם ונמשך לאור של תולדה? עפ"י הסבר זה, מדוע ז"א דווקא בגדלות נקרא בן ולא בקטנות?
4. הסבר את החוק שכל שיעור האור שהתחתון גורם בעליון זוכה בו גם התחתון?
5. מדוע ראובן נקרא בן אף-על-פי שהוא נולד ראשון והוא ימין?
6. מדוע לוי שהוא קו אמצעי אינו נקרא בן?
7. כיצד האבות יחד עם דוד מהווים שם הוי"ה כיצד זה מושלך על השבטים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams