moadei_Banner

About rggrrg rggrgr

admin2

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 4th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלו-א'תלז

שאלות חזרה חלק יג א'תלו-א'תלז 1. מדוע חלק יג מלמד אותנו את עינייני שערות דראש דא"א והרי עפ"י הסדר צריך היה ללמוד לכאורה את המוחין דז"א? 2. מהו שרש של כל השערות ומדוע? 3. כיצד ומדוע התחלקה הגלגלתא דא"א ל-ב' ראשים? מה טבען של כל אחד ולמה הם משמשים? 4. מהם ב' המרכיבים של חומר [...]

By | מאי 4th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלו-א'תלז

סעודת פסח שני – תשע"ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על סעודת פסח שני – תשע"ה

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא סז-סט 1. מדוע נאמר שבשביל יעקב נתקיים העולם והרי למדונו חז"ל "אל תקראי בהבראם לא באברהם"? ועוד שנאמר "עולם חסד יבנה". 2. מה ההבדל בין שלמות אברהם לשלמות יעקב? 3. מה ההבדל בין קודם ונמשך לאור של תולדה? עפ"י הסבר זה, מדוע ז"א דווקא בגדלות נקרא בן ולא בקטנות? 4. הסבר את [...]

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סז-סט (למתקדמים)

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלג-א'תלד

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלג-א'תלד

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להוליד בנים ומה השלכת התירוץ? 4. מה אתה למד מכך שעבד בשביל [...]

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (למתקדמים)

בואי כלה – אמור תשע"ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על בואי כלה – אמור תשע"ה

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סד-סו (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלא-א'תלב

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 3rd, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תלא-א'תלב
נגישות