1. ספר את הסיפור באותיות רכ״ז-רכ״ח בפנימיות.
2. מהם הדברים שהביא האיש לפני רשב״י, לבדוק האם הם נתמכים בשורשיםנסתרים?
3. אילו ג׳ סוגי תפילה יש, ומה תפקיד כל אחד מהם?
4. מאילו ג׳ שורשים נמשכים כל מיני הדינים והייסורים שבעולם, וכיצד הם נפתרים ע״יג׳ סוגי התפילה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams